รัฐมนตรีประกาศว่าชาวมาลาวีไม่ต้องเสียภาษีผ้าอนามัย

ชาวมาลาวีไม่ต้องเสียภาษีผ้าอนามัยอีกต่อไป เนื่องจากมีการจัดเก็บภาษี 16.5% ด้วยเจตนารมณ์ของการส่งเสริมการศึกษาเด็กผู้หญิง รัฐบาลรับฟังการบริจาคที่มาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย และส่งผลให้มีการยกเลิกภาษีสรรพสามิตและผ้าอนามัย เมื่อต้นสัปดาห์นี้ เด็กผู้หญิงที่ไม่สามารถซื้อผ้าอนามัยได้มักจะขาดเรียนในช่วงเวลาที่มีประจำเดือน

รัฐมนตรียังประกาศด้วยว่าจะไม่ต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับน้ำมันประกอบอาหารและน้ำประปาอีกต่อไป เพื่อช่วยชาวมาลาวีด้วยราคาที่สูงขึ้นและการเข้าถึงน้ำดื่ม รัฐบาลรับฟังการบริจาคที่มาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย และส่งผลให้มีการยกเลิกภาษีสรรพสามิตและผ้าอนามัย การเปลี่ยนแปลงมีผลตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 เมษายน เด็กผู้หญิงที่ไม่มีผ้าอนามัยมักจะขาดเรียนในช่วงเวลาที่มีประจำเดือน